Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAT Górscy Spółka Jawna, ul. Graniczna 36A, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6112618151, KRS 0000277182 zwana dalej Przedsiębiorstwem.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. wykonywania prac prowadzonych na państwa działkach na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), c), d), e), f);

b. przygotowania, wykonania usług świadczonych przez administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), c), d), e), f).

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane naszym zaufanym kontrahentom w celu wsparcia informatycznego, kadrowo-księgowego lub podwykonawstwa.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa lub innych administratorów: kontrahentów, na rzecz których świadczymy podwykonawstwo, urzędów administracji publicznej.

11. Gdy dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle danych przetwarzanych przez MAT Górscy Spółka Jawna.